Archiwum autora: mackozer

Eter for Mac

New Beta of Eter for Mac


The new beta of Eter for Mac is now available. Let me remind you that this is actually an iOS application that runs in the macOS environment thanks to Catalyst technology.

The latest beta mainly brings minor changes to the code, incl. in the method of generating album pictures.

The new Mac version of Eter should be released before the end of April, when the old version stopped working. Sorry for this two weeks delay. So I decided to extend the validity of the next beta versions for Mac to three months.

Important note regarding the installation of the latest beta of Eter for Mac

I am struggling with a bug reported also by other developers related to database synchronization with iCloud in the case of applications using Mac Catalyst technology. A symptom of this may be that after installing the new version, the program will not start or it will crash on startup. So I recommend a clean installation following these steps:

 • Remove the old version from the Applications folder
 • Remove of the Eter folder from the Library/Containers directory
 • Instal new version of Eter by moving the program to the Applications folder.

To get to the Library/Containers directory, select „Go” from the Finder menu and press the Option key, the menu will display the „Library” option. Then find the Containers directory, open it, search for the „Eter” folder, select it and delete it (ALT + Backspace).

The new beta of Eter for Mac is available here.

Eter for Mac

Nowa beta Eter dla Maca

Dostępna jest już nowa beta Eter dla Maca. Przypominam, że jest to tak naprawdę program dla iOS uruchamiany w środowisku macOS dzięki technologii Catalyst.

Najnowsza beta przynosi głównie drobne zmiany w kodzie, m.in. w sposobie generowania obrazków albumów.

Nowa wersja Eter dla Mac powinna wyjść przed końcem kwietnia, kiedy starsza wersja przestała działać. Zdecydowałem się więc na wydłużenie ważności kolejnych wersji beta dla Maca do trzech miesięcy.

Ważna informacja dotycząca instalacji najnowszej wersji beta Eter dla Maca

Borykam się z pewnym błędem raportowanym także przez innych deweloperów a związanym z synchronizacją bazy danych z iCloud w przypadku aplikacji korzystających z technologii Mac Catalyst. Objawem tego może być to, że po instalacji nowej wersji program nie będzie się chciał uruchomić lub będzie się wywalał przy starcie. Zalecam więc instalację na czysto zgodnie z następującymi krokami:

 • Usunięcie starej wersji z folderu Aplikacje
 • Usunięcie folderu Eter z katalogu Biblioteki/Containers
 • Instalacja nowej wersji Eter poprzez przeniesienie programu do folderu Aplikacje.

Aby dostać się do katalogu Biblioteki/Containers należy w menu Findera wybrać „Idź” i wcisnąć klawisz Option, w menu pojawi się wtedy opcja „Biblioteka”. Następnie trzeba znaleźć katalog Containers, otworzyć go, wyszukać folder „Eter”, zaznaczyć i usunąć go (ALT + Backspace).

Nowa beta Eter dla Maca dostępna jest tutaj

Nowe bety Eter dla iOS i tvOS

W weekend przysiadłem znowu nad Eterem skupiając się na wersji dla iOS i tvOS. Poniżej znajdziecie opis wprowadzonych nowości i poprawek.

Eter dla iOS

Tym razem skupiłem się przede wszystkim na kwestii okładek stacji radiowych (niekiedy zawierających ich logotypy). Dotąd taka okładka była pobierana z linku dostarczonego przez API Radio Browser. Link do okładki można było podać przy ręcznym dodawaniu stacji. Okładki stacji radiowych wyświetlane były na liście użytkownika, jeśli faktycznie były, w innym przypadku program wyświetlał swoją własną ikonę. Postanowiłem trochę to poprawić, m.in. po to, by okładki stacji wyświetlały się także w widoku CarPlay.

W najnowszej wersji dla iOS program pobiera okładkę ze wskazanego adresu URL tylko raz i zapisuje ją w pamięci (w wewnętrznym, niedostępnym dla użytkownika folderze Documents samej aplikacji). Kolejnym razem wczytuje ją już z pamięci. To samo tyczy się CarPlay. Jeśli wraz z daną stacją dostarczony był link do okładki (logo) to wyświetlona będzie ona także na liście w widoku CarPlay.

Dodatkowo w widoku odtwarzacza, jeśli program nie ma wystarczających metadanych, by pobrać okładkę albumu z iTunes, wyświetli teraz okładkę stacji radiowej.

W najnowszej wersji przebudowałem także kod SwiftUI odpowiedzialny za wyświetlanie widoku odtwarzacza, gdyż nie za dobrze wyglądał on na mniejszych ekranach. Teraz powinno być już wszystko OK zarówno na iPhone’ach XS Max czy 12 Pro Max jak i na iPhone’ach SE 2.

Eter dla tvOS

AKtualizacji i pewnych poprawek doczekała się wersja Eter dla tvOS. Program w końcu kontynuuje odtwarzanie w tle. Lepiej wspiera także okładki (zyskał tę same możliwości co wersja dla iOS).

Niestety nie udało mi się jeszcze rozwiązać problemu z brakiem synchronizacji przez iCloud. Na to będziecie musieli jeszcze trochę poczekać.

Zaproszenie do beta testów Eter dla iOS w Test Flight.

Ostatnia beta Eter dla Maca dostępna jest tutaj.

Eter for iOS and macOS with station search and other improvements

A new beta of Eter for iOS was released last weekend, and today I’m releasing a new beta for Mac (Catalyst). In both versions, I made some significant changes and added an important feature.

And for you that just discovered Eter. It is a universal app written fully in SwiftUI.

Ether for iOS and macOS now has a station search that uses the Radio Browser API station database. Thanks to this, you can easily find the stations you are interested in.

However, if it is not there, you can still add it manually by entering the name, the stream URL and, optionally, the image URL. In the latter case, it is worth downloading the picture to e.g. Dropbox or your own server and placing it in a publicly available directory so that Eter can load it.

I also changed the way of adding stations to favorites. Now selecting the found station opens it and starts playing the stream. To add it to favorites, tap on the heart icon. You can remove it from your favorites in the same way. This way you can always check if a stream is working before adding it to your own list.

Both versions of Eter (iOS and macOS) use the iTunes API to display covers based on the metadata contained in the stream. Whether a given cover is properly downloaded from iTunes depends largely on what is in the above-mentioned metadata. And so some stations add their own phrase to the artist and title. In this case, iTunes is not able to find the cover. On the other hand, other stations, which is common in the case of movie soundtracks, give only the title and name of the song, such as e.g. Hans Zimmer – the author of music for many different movies – almost every album with a soundtrack has the song „Main Titles” or ” End Titles ”. In this case, the first cover from the list returned by iTunes is displayed, which sometimes causes that the song „Main Titles” from the movie „Blackhawk Down” displays the cover of the album with the soundtrack to the movie „Dunkirk” (where Hans Zimmer also composed the song under this much significant title).

Finally, the version for macOS (Catalyst) has a slightly changed interface. The list headers are smaller, and the gaps between individual items in the list are also smaller. There is also a heart in the lower right corner for adding or removing from favorites.

The latest beta Eter for Mac runs until March 31, 2021. You can download it HERE.

An invitation to the beta test of Ether for iOS / iPadOs in TestFlight.

Eter z wyszukiwarką stacji Radio Browser

W ubiegły weekend pojawiła się nowa beta Eteru dla iOS, a dzisiaj udostępniam nową betę dla Mac. W obu wersjach wprowadziłem kilka istotnych zmian i dodałem ważną funkcję.

Eter w wersji dla iOS i macOS posiada teraz wyszukiwarkę stacji korzystającą z API i bazy stacji Radio Browser. Dzięki temu z łatwością znajdziecie interesujące Was stacje.

Jeśli jednak jej tam nie będzie, dalej możecie dodać ją ręcznie, wpisując nazwę, adres URL strumienia oraz, opcjonalnie, adres URL obrazka. W tym ostatnim wypadku warto pobrać sobie obrazek np. na Dropboksa lub własny serwer i umieścić go w katalogu publicznie dostępnym, tak by Eter mógł go sobie wczytać.

Zmieniłem także sposób dodawania stacji do ulubionych. Teraz wybranie znalezionej stacji otwiera ją i rozpoczyna odtwarzanie strumienia. Aby dodać ją do ulubionych należy stuknąć w ikonę serduszka. W ten sam sposób można ją z ulubionych usunąć. W ten sposób zawsze możecie sprawdzić czy dany strumień działa, zanim go dodacie do ulubionych.

Obie wersje Eteru (iOS i macOS) korzystają z API iTunes do wyświetlania okładek, bazując na metadanych zawartych w streamie. To, czy dana okładka zostanie poprawnie pobrana z iTunes zależy w dużej mierze od tego co znajduje się we wspomnianych metadanych. I tak niektóre stacje do wykonawcy i tytułu dodają jeszcze jakieś swoje teksty np. „… w muzyka filmowa” (Open FM Muzyka Filmowa). W takim wypadku iTunes nie jest w stanie znaleźć okładki – akurat w przypadku tej stacji dodałem w kodzie wycinanie wspomnianego tekstu. Z kolei inne, co jest nagminne w przypadku ścieżek dźwiękowych z filmów nadają właśnie tylko tytuł i nazwę utworu, a np. taki Hans Zimmer – autor muzyki do wielu różnych filmów) – niemal na każdym albumie z soundtrackiem ma utwór „Main Titles” lub „End Titles”. W takim wypadku wyświetlana jest pierwsza okładka z listy zwróconej przez iTunes, co powoduje czasem, że przy utworze „Main Titles” z filmu „Helikopter w ogniu” wyświetla się okładka z albumu z soundtrackiem do filmu „Dunkierka” (gdzie Hans Zimmer także skomponował utwór pod tym wiele znaczącym tytułem).

Wreszcie wersja dla macOS (Catalyst) ma nieznacznie zmieniony interfejs. Nagłówki listy są mniejsze, odstępy pomiędzy poszczególnymi elementami na liście także są mniejsze. Pojawiło się także serduszko w prawym dolnym rogu do dodawania lub usuwania z ulubionych.

Najnowsza beta Eter dla Maca działa do 31 marca 2021 roku. Można ją pobrać TUTAJ.

Zaproszenie do testów beta Eter dla iOS/iPadOs w TestFlight.

Eter dla Mac ze zmianami w pasku narzędziowym i widoku stacji

Kolejny weekend minął mi na usprawnieniach wersji dla Mac. Eter dla Mac to oczywiście dalej Eter dla iOS, uruchamiany dzięki technologii Catalyst, posiada jednak swój własny (mój autorski) interfejs, pozwalający na wykorzystanie większego okna, a więc i dodanie paska narzędziowego.

Najnowsza wersja przynosi zmiany właśnie w pasku narzędziowym. Zyskał on panel odtwarzania i informacji o stacji/utworze. Wymaga on jeszcze pewnych ulepszeń, ale moim zdaniem sprawdza się to lepiej niż wyświetlanie klawisza play/pause czy nazwy utworu bezpośrednio w głównym widoku. Przeniosłem to właśnie do paska narzędziowego.

Kolejna zmiana to wygląd okładek stacji bez okładek (na razie własne stacje nie mają okładek, ale docelowo tak będzie). Zamiast białej gwiazdy wyświetlany jest teraz kwadrat z jej nazwą.

Najnowsza beta działać będzie do 31 marca 2021 roku. Możecie ją pobrać TUTAJ.

Zaproszenie do Test Flight dla Eter dla iOS dostępne jest TUTAJ.

Eter dla Mac beta (build 18)

Po dość długiej przerwie przygotowałem wreszcie nową wersję beta Eter dla Maca. Program w najnowszej wersji synchronizuje już poprzez iCloud listę stacji użytkownika dodanych na iPhonie lub iPadzie i pozwala na dodawanie kolejnych (co nie przeczę jest bardziej wygodne niż na urządzeniach mobilnych).

Nie ukrywam, że docelowo, kiedy Eter w końcu trafi do App Store, funkcja dodawania własnych stacji będzie zablokowana, a jej odblokowanie będzie możliwe za opłatą (nie zdecydowałem jeszcze czy jednorazową – do czego się skłaniam, czy w ramach subskrypcji).

Z tego też powodu, poczynając od tej bety, wprowadzam w testowych wersjach Eter dla Mac mechanizm ograniczenia czasu ich działania. Najnowsza beta, którą właśnie możecie pobrać będzie działać do północy 28 lutego 2020 roku.

Taki krótki czas to także motywacja dla mnie samego, by cyklicznie, a przynajmniej raz w miesiącu wypuszczać kolejną betę tego programu.

Najnowsza beta Eter dla Mac przynosi także kilka zmian w interfejsie. Program – podobnie jak wersja dla iOS – stracił animację fali. Była ona jedynie silnie obciążającym procesor wizualnym wodotryskiem, nie pokazywała bowiem prawdziwej fali dźwiękowej odtwarzanego streamu. Teraz zamiast tego zobaczycie okładkę dla danego streamu, a gwiazdkę w przypadku własnych stacji. W przyszłości zamierzam dodać możliwość wyboru grafiki lub generowanie obrazka po tytule streamu.

W najnowszej becie pojawił się też pasek narzędziowy, gdzie docelowo przeniesione zostaną wszystkie przyciski sterowania.

Obecnie pracuję nad poprawkami błędów w wersji dla tvOS (Apple TV) i zmianami w interfejsie tej wersji programu (z niej też usunąłem animację fali).

Pobierz: beta Eter dla macOS

Nowa beta Eter dla Maca

Eter dla Maca doczekał się nowej wersji beta, która przynosi przede wszystkim listę stacji do wyboru dostępną w formie listy w lewej kolumnie.

Obecnie w Eter dla Maca słuchać można następujących stacji:

 • Radio Nowy Świat
 • TOK FM
 • Radiospacja
 • RMF Muzyka Filmowa
 • Rockserwis FM
 • France Culture
 • Radio France Internationale
 • Chilltrax

Dodałem także przełącznik pozwalający na wyłączenie animacji fali. Dostałem od niektórych użytkowników pierwszej bety dla Maca informację o tym, że program pożera sporo zasobów (czasu) procesora, bo aż 20 – 30 procent. Sprawdziłem to i niestety winna jest animacja. Jeśli program zbyt będzie obciążał Waszego Maca, to teraz możecie wyłączyć animację i wszystko wróci do normy. W przyszłości postaram się zoptymalizować jej rysowanie, tak by nie stanowiła problemu.

Wspomnę jeszcze, że myślę o dość znacznej przebudowie interfejsu programu we wszystkich wersjach (macOS, iOS i tvOS) oraz dodanie aplikacji dla zegarka Apple Watch.

Najnowsza beta Eter dla Maca dostępna jest tutaj.

Przypominam też, że cały czas możecie zapisać się do beta testów programu dla iOS i tvOS w Test Flight: https://testflight.apple.com/join/xBMBy7ZJ

Eter dla iOS już ze wsparciem CarPlay i wyborem stacji radiowych

Po kilku tygodniach zastoju spowodowanego odrzucaniem wersji dla Apple TV wróciłem do systematycznej pracy nad Eterem. Udostępniona wczoraj wersja posiada już wsparcie dla CarPlay.

Jak widać na załączonych obrazkach pojawiła się także lista stacji do wyboru. Będę ją stale poszerzać. Na obecną chwilę w wersji dla iOS dostępne są:

 • Radio Nowy Świat
 • TOK FM
 • Radiospacja
 • France Culture
 • Radio France Internationale
 • Chilltrax

Skąd taki wybór? Wspomnianych francuskich stacji słucham codziennie szkoląc swój francuski. Chilltrax – o tę stację prosiło kilka osób.

Na pewno dodam jeszcze kilka lub kilkanaście stacji, ale z pewnością może być problem z dodaniem wszystkich stacji, które byście chcieli w Eterze zobaczyć.
Myślę o funkcji dodawania własnych stacji i synchronizacji ich przez iCloud pomiędzy różnymi wersjami Eteru. Zastanawiam się jednak nad tym czy nie będzie ona dostępna za dodatkową opłatą. Myślę także nad crowdfundingiem, ale to jeszcze śpiew przyszłość i nie podjąłem tutaj żadnych decyzji. Na pewno Eter z podstawową listą stacji będzie dostępny za darmo. Dajcie ewentualnie znać w komentarzach lub na Twitterze co o tym myślicie.

Przypominam też link do zapisania się do beta testów wersji dla iOS w aplikacji Test Flight: https://testflight.apple.com/join/xBMBy7ZJ

Eter dla tvOS

Przez ostatnie kilka tygodni rozwój Eteru był nieco zahamowany. Jego wersja dla Apple TV (tvOS) nie została przez Apple zaakceptowana do testów beta w Test Flight. Tutaj mała informacja dla niebędących deweloperami – programy dostępne w testach beta za pośrednictwem aplikacji Test Flight przechodzą także proces weryfikacji, podobny do tego, który ma miejsce przy zgłoszeniu aplikacji do dystrybucji w App Store.

Powodem odrzucenia były możliwe problemy prawne związane z wykorzystywanym przez Eter streamem Radia Nowy Świat. Apple musi być pewne, że stream jest publiczny, że program nie umożliwia pirackiego dostępu do strumieni audio i wideo, które normalnie dostępne są tylko za opłatą czy dla zarejestrowanych użytkowników danego serwisu czy stacji.

Niestety przy rozpoczynaniu testów beta przez Test Flight nie ma możliwości poinformowania ekipy weryfikującej daną aplikację, że faktycznie strumień, którego się używa jest legalny. Aplikacja została więc odrzucona. Można się od tej decyzji odwołać wyjaśniając i udowadniając to, że korzysta się z publicznie dostępnego strumienia. Tak też zrobiłem – pokazałem, że Radio Nowy Świat udostępnia swoje strumienie publicznie, co więcej na oficjalnym profilu radia w serwisie LinkedIn pojawił się wpis o Eterze. O jednym i drugim wspomniałem w moim odwołaniu i zostało uwzględnione.

Eter dla tvOS

Ruszam z testami bety Eteru dla tvOS za pośrednictwem Test Flight. Jeśli chcecie wziąć w niej udział, to odezwijcie się do mnie na maila (mackozer na gmail) lub na Messengerze i podajcie mi adres, na który mam wysłać zaproszenie do testów.

Eter dla tvOS

Wracam więc do rozwoju tego programu. Tak przedstawia się plan na wrzesień:

 1. Dodanie jeszcze jednej lub dwóch stacji radiowych.
 2. Dodanie wsparcia dla Apple CarPlay
 3. Dodanie aplikacji dla zegarka Apple Watch
 4. Dodanie panelu preferencji (możliwość zatrzymania animacji, która obciąża trochę starsze Maki).

To oczywiście nie koniec, więcej funkcji powinno pojawić się w październiku.